Veel voorkómende bekkenbodem problemen, zowel direct na de bevalling als op latere leeftijd, lijken een relatie te hebben met zwangerschap en baring (1). Gerichte bekkenbodem training vroeg in de zwangerschap helpt ter voorkóming van urine incontinentie later in de zwangerschap en is effectief in de preventie en behandeling van urine incontinentie na de bevalling (2,3). Bekkenbodem training heeft een positief effect op het verloop van de natuurlijke bevalling (snellere uitdrijving (4) en kleinere kans op een keizersnede of kunstverlossing). Gerichte stabilisatie en coördinatie oefeningen gedurende de 20e – 36e week in de zwangerschap blijkt effectief in de preventie van bekkenpijn (5) of geeft een afname van klachten (6). Regelmatige inspanning tijdens de zwangerschap verhoogt de fitheid (7), en helpt ter voorkóming van zwangerschapsdiabetes (8). Trainen met matige inspanning bij gezonde zwangeren heeft geen negatieve invloed op de groei van de foetus of de bevalling (9). Bij trainen na de bevalling komt minder vaak depressies en ongerustheid voor (10). 

Bron: FysioPraxis, auteur H.D. (Helga) Hentzepeter- van Ravensberg.Geregistreerd bekkenfysiotherapeut, MSPT / bekkenfysiotherapie, Zaltbommel / SOMT Masteropleiding Bekkenfysiotherapie, Amersfoort / mede oprichter NVFB-ZwangerFit®. auteur lesboek ZwangerFit.

  1. Pool-Goudzwaard AL, Slieker-ten Hove MCPh, Vierhout M, Mulder P, Pool J, Snijders C, Stoeckaert R. De relatie tussen peripartum bekkenpijn en bekkenbodemdisfuncties. NVFB Bulletin, 2004.
  2. Mørkved S, Bø K, Schei B, Salvesen KA. Pelvic floor muscle training during pregnancy to prevent urinary incontinence: a single-blind randomized controlled trial. Obstet Gynaecol 2003;101:313-9.
  3. Mørkved S, Bø K. Effect of postpartum pelvic floor muscle training in prevention and treatment of urinary incontinence: a one-year follow up. BJOG 2000;107:1022-8.
  4. Clapp JF III. The course of labor after endurance exercise during pregnancy. Am J Obstet Gynaecol 1990;163:1799-805.
  5. Mørkved S, Salvesen KA, Schei B, Lydersen S, Bø K. Does group training during pregnancy prevent lumbopelvic pain? A randomized clinical trial. Acta Obstet Gynaecol Scand 2007;86:276-82.
  6. Garshasbi A, Zadeh SF. The effect of exercise on the intensity of low back pain in pregnant woman. International Jounal of Gynaecology & Obstetrics; 2005:88(3):271-275.
  7. Kramer MS. Aerobic exercise for women during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2002;CD000180.
  8. Wolfe LA, Hall P, Webb KA, Goodman L, Monga M, McGrath MJ. Prescription of aerobic exercise during pregnancy. Sports Med 1989;8:273-301.
  9. Teitz CC, Hu SS, Arendt EA. The female athlete: evaluation and treatment of sports-related problems. J Am Acad Orthop Surg 1997;5:87-96.
  10. Koltyn KF, Schultes SS. Psychological effects of an aerobic exercise session and rest session following pregnancy. J Sports Med Phys Fitness 1997 Dec;37(4):287-91.